ข่าว : วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนในเขต ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

21 ตุลาคม 2565